Arhim. Ioan de la Sihăstria Rarău. O mărturisire a dreptei credințe

Părintele Ioan vine dintr-o altă lume. O lume rânduită, care avea şi cer şi pământ şi datini străvechi şi credinţă nesmintită. Astăzi e greu să mai înţelegi viaţa duhovnicească pentru că societatea s-a lepădat de cultura bisericii, înlocuind-o cu una care se axează exclusiv pe drepturile şi nevoile imediate ale omului. Părintele Ioan e aşezat în răspăr cu această epocă pentru că îşi bazează învăţătura pe cruce şi smerenie. Două principii fără de care creştinismul nu ar mai fi decât o altă religie.

”Nu mai vreau să fac voia Ta, nu mai vreau să mă supun Ție, nu mai vreau să ascult de Tine; deci mă lepăd de Tine și de Împărăția Ta.” Ce înseamnă să nu mai vreau să port chipul Tău? Asta înseamnă dispreț, ură, dușmănie și lepădare. Ca și cum ai spune: nu mai vreau să Te văd, nu mai vreau să Te aud, nu mai vreau să știu că exiști, nu mai vreau să mă supun, nu mai vreau să fac voia Ta, nu mai vreau să mai ascult de Tine, nu mai vreau să mă supun Ție. Deci, lepădare! Vai și amar de acel om care se leapădă de Chipul lui Hristos, că nu mai este fiul lui Dumnezeu. Nu mai poate urca în Ceruri! Și din cauza asta Dumnezeu ne-a făcut după Chipul Său. Așa cum animalele sălbatice nu pot să stea cu oamenii în casă din pricina faptului că sunt animale, cu altă înfățișare și altă structură anatomică, tot așa și oamenii păcătoși nu pot să urce în Ceruri, că așa spune Sfântul Apostol Pavel: nimic spurcat sau necurat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu! Așadar, noi trebuie să ne unim cu Dumnezeu pentru a fi ai Lui, ca să ne poată urca in Ceruri. Ne-a făcut Dumnezeu după Chipul Său ca să ne urce în Ceruri și să conviețuim cu El o veșnicie. Nu-i neapărat prin pedeapsă, prin muncă, prin suferință, prin necazurile care sunt în viața aceasta. Noi le-am făcut pentru a dobândi fericirea Raiului. Pentru că dracii, adică îngerii cei care au fost și au căzut în Iad, au fost neascultători și nesupuși lui Dumnezeu; Dumnezeu, pe toți cei care sunt supuși Lui, și poartă Chipul Lui și se unesc cu El prin Sfintele și Dumnezeieștile Sale Taine, aceia toți urcă în Ceruri și se fac asemenea lui Dumnezeu, că așa zice Mântuitorul: El a venit pe pamânt special ca să pătimească; nu numai să-Și arate puterea Lui și toată dragostea Lui, să ne scape de urgia satanei, vindecând bolnavi, înviind morți; Dumnezeu a venit special ca să pătimească, să ne hrănească cu Trupul și Sângele Său. Zice Mântuitorul la Cina cea de Taină: luați, mâncați toți, acesta este Trupul Meu; beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu! Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu întru mine va petrece și Eu întru el. Asta este semnificația Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos a murit în viața aceasta, și-a dat viața special ca să ne poată mântui. S-a jertfit ca să ne hrănească cu Trupul și Sângele său, pentru a ne îndumnezei. Ori omul, când se murdărește, se duce și se spală la cadă și se face curat. De ce se spală omul? Ca să fie curat și să îmbrace haine curate, că dacă îmbracă din nou hainele murdare, mai rău se murdărește. Tot așa și înainte de a se împărtăși cu Trupul și Sângele lui Hristos, omul se spovedește, preotul face dezlegare de păcate, îl dezleagă pe om, pregătindu-l pentru a se putea împărtăși. Omul se pregătește si el la rândul său prin post și rugăciune, căci Mântuitorul Iisus Hristos spune: cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele meu întru mine petrece și Eu întru el. Asta este rostul, asta este mântuirea, unirea cu Iisus Hristos. Și zice: cel ce nu mănâncă Trupul Meu și nu bea Sângele Meu nu are viața întru el. Vedeți, cel ce nu se împărtășește, cel ce nu caută pe Dumnezeu în viața aceasta, acela nu mai este fiul lui Dumnezeu, este fiul lumii acesteia, este neam cu dracii. Și zice Mântuitorul așa: cum te găsește ceasul morții, așa este și judecata. Trăim vremuri grele, de nesiguranță, vremuri care sunt uneori potrivnice vieții noastre pământești, dar trebuie să arătăm dovadă de dragoste față de Dumnezeu și să ascultăm deplin, pentru a ne putea numi fiii Săi. Cum ascultă copiii de părinții lor, așa trebuie să ascultăm și noi de Dumnezeu, că zice Domnul: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești mulți ani pe pământ. Sfântul Ignatie Teoforul spune: Sfânta Împărtășanie este un dar mare înaintea lui Dumnezeu, omul mult dobândește în fața Lui. Mă mir de ce nu se împărtășesc oamenii Duminica și în alte zile când se face Sfânta Liturghie. Mântuitorul pentru asta a venit și S-a jertfit, ca să ne hrănească cu Trupul și Sângele Său, ca să ne îndumnezeiască, pentru că Sângele Mântuitorului Iisus Hristos a fost vărsat spre iertarea păcatelor, și numai dacă ne împărtășim ni se iartă păcatele; preotul le dezleagă, dar nu le poate ierta, Dumnezeu le iartă prin Sângele Său vărsat. Omul atunci se îndumnezeiește, că Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos îl îndumnezeiește pe om, îl face cu trup ceresc, cu trup îngeresc, fără patimi, fără pofte, fără alte înclinații spre păcate, îl face pe om ca pe-un înger; acesta este rostul Sfintei Împărtășanii.

O problemă mult discutată este dacă păgânii se vor mântui. Ştim că primul suflet care a intrat in Rai a fost tâlharul de pe cruce. Sfântul Siluan Athonitul spune: „Dacă ai vedea pe cel de lângă tine în fundul iadului, n-ai avea milă să-l scoţi? Să plângi pentru el?”. Sfântul Paisie cel Mare se ruga pentru un rătăcit şi Dumnezeu i-a zis: „Nu te mai ruga!”, dar el a continuat, iar Dumnezeu i-a spus: „Te asemeni Mie în dragostea ta!”. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască lumea pe care a creat-o. Dar mântuirea nu se dă cu sila. Cine nu-i vrednic, nu poate să se apropie de El. Iar vrednicia o dă Dumnezeu celor smeriţi, celor ce se încredinţează Lui. Noi n-avem puterea să ne apropiem de El, dar avem puterea să-L ascultăm. Atât. Şi dacă ascultăm pe Dumnezeu şi ne plecăm înaintea Lui, El ne cheamă la Sine. Celor nesmeriţi le stă Dumnezeu împotrivă întotdeauna. Celor smeriţi le dă har. În ceea ce-i priveşte pe păgâni, ei nu pot fi pomeniţi la Sfânta Liturghie. Operator Imagine,Editor Monaj:Dacian Aniței

 

Conținutul website-ului www.tmsi.ro este destinat exclusiv informării publice.

Toate informaţiile publicate pe acest site de către T.M.S IMPACT sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, titulari ai drepturilor protejate de lege fiind T.M.S. IMPACT sau, după caz, furnizorii săi de informaţii.

Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website.

Site-urile web care preiau informaţii vor cita sursa informaţiei cu link către site astfel: la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: „sursa: www.tmsi.ro", cu link activ către site-ul www.tmsi.ro.

Email: [email protected] / [email protected]